Naturalne suplementy diety, minerały i witaminy, cieszące się uznaniem od 15 lat !!!

————  MENU GŁÓWNE  ————

Nasz sklep - naturalne suplementy diety i witaminy z CaliVita

Nigdzie nie kupisz taniej !!!

 

 ARTYKUŁY

 CHOROBY

 ZAKAZANE TEMATY

 LINKI TEMATYCZNE

 

Serwis o witaminach - ZAPRASZA.
Co to są witaminy, jakie mają właściwości, gdzie je znaleźć, oraz wiele innych informacji na ich temat, zawiera serwis: www.doktorwitamina.pl

Baner i link do strony "doktorwitamina.pl", czyli wszystko o witaminach.


Serwis o ziołach i minerałach - ZAPRASZA.
Zioła i minerały to NATURA, z którą powinniśmy żyć w symbiozie. Natura oferuje nam bardzo wiele, chociaż my coraz cześciej o tym zapominamy. O właściwościach ziół i składników mineralnych przypomina serwis: www.nowesuplementy.pl

Baner i link do strony "nowesuplementy.pl".


jesteś na:      Nota prawna

Nota Prawna®

Niniejsza Nota Prawna, stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania
z serwisu internetowego "powitaminy.pl".

Prawo autorskie

 1. Treść stron internetowych "powitaminy.pl" chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być powielana, rozpowszechniana ani publikowana, bez pisemnej zgody właściciela serwisu "powitaminy.pl". Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

 2. Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych, lub inne oznaczenia zmieszczone na stronach internetowych "powitaminy.pl", stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli; zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Zasady korzystania z serwisu

 1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej "powitaminy.pl" mają wyłącznie charakter informacyjny, lub niezobowiązującej porady i nie mogą być traktowane jako forma konsultacji specjalistycznej, czy rekomendacji.

 2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej "powitaminy.pl" w oznaczonych artykułach z prasy specjalistycznej mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji. Serwis "powitaminy.pl" nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.

 3. Stosowanie preparatów, produktów leczniczych, lub innych środków w trakcie prowadzonego przez lekarza leczenia, wymaga wcześniejszej konsultacji z tymże lekarzem. Serwis "powitaminy.pl" nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności, za następstwa mogące wyniknąć na skutek zaniedbania tego obowiązku.

 4. Serwis internetowy "powitaminy.pl" zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie, bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia, mogą być też zmieniane zasady korzystania z serwisu.

 5. Osoby korzystające z możliwości przysłania komentarzy, opinii bądź sugestii potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji, są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału.

 6. Serwis internetowy "powitaminy.pl" nabywa nieodpłatne prawo do wykorzystywania otrzymanych od czytelników materiałów (tekstów), oraz materiałów umieszczanych przez czytelników bezpośrednio na stronach serwisu.

 7. Osoby korzystające z możliwości przesyłania opinii, komentarzy, bądź sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyrażają zgodę na otrzymywanie zwrotnej korespondencji.

 8. Serwis internetowy "powitaminy.pl" nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. "powitaminy.pl" może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.

Odpowiedzialność

 1. Informacje zawarte w serwisie internetowym "powitaminy.pl", zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne. Celem tego przedsięwzięcia jest promocja profilaktyki zdrowotnej i utrzymanie dobrego stanu zdrowia w bardzo niesprzyjających temu czasach. Zamieszczone informacje, w żadnym razie nie powinny zastąpić konsultacji lekarskiej. Uważamy, że aby móc skutecznie walczyć z chorobą, należy ją dobrze poznać, a szczególnie jej (bardzo często liczne) przyczyny. Z doświadczenia wiemy też jak przydatne, lub wręcz niezbędne bywają nietypowe w Polsce, a nawet kontrowersyjne, metody leczenia.

 2. Serwis internetowy "powitaminy.pl" nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność, oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie "powitaminy.pl" mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

 3. Serwis internetowy "powitaminy.pl" nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na jego stronach internetowych bez jego zgody udzielonej w formie pisemnej.

 4. Serwis internetowy "powitaminy.pl" nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów z tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości szkody użytkownik został powiadomiony.

 5. Serwis internetowy "powitaminy.pl" nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy, lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

 6. Serwis internetowy "powitaminy.pl" posiada linki do stron osób trzecich. "powitaminy.pl" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością "powitaminy.pl" nie oznacza, że "powitaminy.pl" rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, w celu uzyskania dostępu do stron osób trzecich, czyni to na własną odpowiedzialność.

 7. Serwis internetowy "powitaminy.pl" jest prowadzony, zarządzany i stanowi własność Niezależnego Dystrybutora produktów CaliVita® International. Ani CaliVita® International, ani żaden z jej oddziałów działających w poszczególnych krajach, nie ponoszą odpowiedzialności za tę witrynę. Produkty z oferty CaliVita® występujące na tych stronach internetowych, posiadają status suplementu diety. Odnoszą się do nich odpowiednie oświadczenia zdrowotne i nie mogą mieć zastosowania oświadczenia medyczne. Żadne oświadczenie, stwierdzenie, opinia, lub informacja odnosząca się do któregokolwiek suplementu diety, nie mogą zastępować porady lekarskiej. W sprawach stosowania w/w naturalnych produktów do wspomagania leczenia, zasięgnij opinii specjalisty dobrze znającego tę dziedzinę medycyny, a najlepiej specjalistę dobrze znającego produkty CaliVita.  CZYTAJ>>
  Przebieg leczenia należy skonsultować również z lekarzem prowadzącym.

 8. Zawartość merytoryczna tego serwisu utworzona jest zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, tekst uchwalony dnia 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, Rozdział II "WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA" - Art. 54

  1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów, oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
  2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy, są zakazane.
   

We wszelkich sprawach związanych z serwisem internetowym "powitaminy.pl", proszę kontaktować się poprzez stronicę "Kontakt", osiągalną z Menu Głównego serwisu.


“Suplementy diety, naturalne witaminy i multiwitaminy, żywienie, dodatki, profilaktyka, dieta, żywność, zdrowie”

 

Copyright ©  •  powitaminy.pl  2009  •  wszelkie prawa autorskie zastrzeżone